X
top

COVID-19

Publikinformation gällande Vaccinationsbevis

Lifeline Entertainment uppdaterar löpande gällande covid-19 enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och beslut via regeringen.

Restriktioner från 23 december
Den 21 december meddelade regeringen att fler åtgärder vidtas den 23 december. Lifeline Entertainment ser över situationen, men på grund av det sena beslutet ber vi att få återkomma med mer information kring föreställningarna. Om det evenemang du köpt biljetter till påverkas kommer du få ett mail med information om vad som gäller.

Vaccinationsbevis
Från och med den 1 december 2021 behöver samtliga besökare över 18 år kunna visa upp ett giltigt vaccinationsbevis och ID-handling vid allmänna sammankomster med fler än 100 personer inomhus.

Det innebär att du som köpt biljett till någon av Lifeline Entertainments föreställningar behöver kunna visa upp ett giltigt vaccinationsbevis och ID-handling vid ankomst till den aktuella föreställningen som du har köpt biljett till. På varje lokalt konserthus eller arena kommer det att finnas publikvärdar som hjälper er på plats.

Förbered dig genom att hämta alternativt beställa ditt vaccinationsbevis.
Om du redan har ett vaccinationsbevis, vänligen att kontrollera att det fortfarande är giltigt, då det behöver förnyas efter 6 månader.

Biljetter
Då förändringar kan ske löpande har vi valt att löpande med 3 veckors framförhållning hantera direkta frågor runt ditt arrangemang. Det innebär att om det är längre än 3 veckor till ditt arrangemang, så ber vi dig att återkomma. Om det är 3 veckor eller kortare så gäller följande:

I det fall någon i ert sällskap ej har vaccinerat sig och därav inte har ett vaccinationspass, erbjuder vi möjligheten att flytta biljetterna för hela sällskapet till ett senare tillfälle. Om det inte går att flytta era biljetter till ett senare tillfälle erbjuder vi att återlösa biljetten för den person som inte är vaccinerad, med endast för denna person.

Om du av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19, bifoga läkarintyg så återlöser vi biljetterna för hela ditt sällskap. 

Se information om evenemang här.

Lifeline Entertainment & Management.