Biljettfrågor
Frågor gällande biljetter hänvisas direkt till respektive biljettombud t.ex. Ticnet. I vår kalender under varje evenemangsdatum på denna webbplats finner du vilket biljettombud som gäller för resp. datum. Om du vill kontakta oss på Lifeline direkt gällande biljetter kan du maila till biljettansvarig. Glöm inte ange ditt bokningsnummer för biljettköpet i mailet. Kontaktuppgifter hittar du under ”Om oss”.

 

Biljettköp och bokningsalternativ
Våra biljetter säljs via Ticnet eller via biljettombuden runt om i landet. I vår kalender kan du se vilket biljettombud som gäller för det önskade evenemang du är intresserad av.

 

Att tänka på när du köper en biljett
Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Annullering av biljettköp kan ske senast en timme efter utskriftstillfället. Du är också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats.

 

Ändring och återköp av biljetter
Önskar du ändra datum eller ort inom samma evenemang kan detta ses över av oss som arrangör. I de flesta fall går det att lösa, men vi garanterar inte byte. Vid ombokning av evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter. Återköp av biljetter samt byte till annat evenemang görs ej.

 

Missnöjen och klagomål på evenemang
Ibland kan det hända att sikten från en viss plats skyms av exempelvis teknik- eller scenutrustning som tillkommit under scenbygget. I sådant fall eller vid andra problem med platserna ber vi dig att snarast möjligt ta kontakt med personalen på arenan, så hjälper de till att hitta andra platser. Skulle av någon anledning missnöjet kvarstå och du väljer att lämna arenan, ska du vända dig till arenapersonalen eller biljettkassan. Eventuella klagomål ska alltså framföras till personalen på plats. Efter genomförd konsert/föreställning betraktas evenemanget som godkänt av dig som besökare.

 

Inställt evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. I de fall evenemang flyttats eller ställts in gäller de villkor som står i informationen som går ut till kund i samband med inställt/flyttat evenemang. Vid inställt eller flyttat evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter.

 

Återlösen av biljetter görs ej efter angivet sista datum.